Fosslund.net eksisterer i all hovedsak for å ha eierskap til sitt eget etternavn online, og at min salige mor tvilholder på en @fosslund.net epost adresse hun fikk for 10 år siden. Utover det er det mulig å finne CV og kontaktinfo for de det er aktuelt for.