Fosslund.net eksisterer i all hovedsak for å ha eierskap til sitt eget etternavn online, og så min salige mor kan beholde @fosslund.net epost adressen hun fikk for 10 år siden. Utover det er det mulig å finne CV og kontaktinfo for de det er aktuelt for.